Boekhouding

overzicht en vergezicht

Bijker Boekhouden verzorgt graag voor uw onderneming de verschillende facetten van uw financiële administratie. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw onderneming.

1

Inboeken van de administratie

Een goed opgestelde en gestructureerde administratie is een must voor het gezond houden van uw onderneming. Bijker Boekhouden helpt u graag bij alles wat nodig is met betrekking tot uw financiële administratie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om uw hele administratie aan ons uit te besteden of dat wij meekijken met uw administratie.

2

Kostprijsberekening

Wij bieden u de mogelijkheid om kostprijsberekeningen te maken. Hiermee krijgt u inzichtelijk wat de werkelijke kosten van uw gemaakte product of dienst zijn. Een kostprijsberekening geeft inzicht in de marges en zicht op vanaf wanneer uw producten u bijdragen aan de winst van uw onderneming.

3

Opstellen van de jaarrekening

Aan de hand van de door uw verstrekte stukken, stellen wij een jaarrekening voor u samen. Voor Bijker Boekhouden vormt de jaarrekening niet de afsluiting van een boekjaar. Wij zien de jaarrekening als een vertrekpunt.  Omdat de jaarrekening mogelijkheden biedt voor verbetering. Wij bespreken de jaarrekening in een gesprek met u en zullen u adviseren over eventuele investeringen en bezuinigingen.

4

Opstellen van begrotingen

Een goed onderbouwde financiële begroting is niet alleen voor uzelf als ondernemer belangrijk, maar is ook van belang bij een eventuele financieringsaanvraag bij de bank. Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit. Bijker Boekhouden adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van een duidelijke begroting.